Ljusplanering är att tänka efter före. Effektivare projektering och minskade energikostnader.

Planerar du ny belysning? En belysningsplaneringsprocess är ofta ett omfattande arbete med många olika krav och önskemål som skall uppfyllas från beställare, användare och andra parter. Vi arbetar enligt svensk belysningsstandard som ser till att krav, önskemål från alla intressenter blir uppfyllda och jämkade. På så sätt får vi en belysningsanläggning som är funktionell, estetiskt tilltalande och kostnadseffektiv genom hela sin livscykel.

SPECIFIERA

Innan planeringsarbetet påbörjas, formulerar vi och dokumenterar tillsammans med beställaren målen för belysningsanläggningen och vad lagtexten säger om säkerhets- och synbehov för den verksamhet och de synuppgifter planeringsprocessen gäller.
U

1. ANALYSERA

När vi specificerat målsättningen,  analyserar vi förutsättningarna för att den ska gå att genomföra. Vi går igenom vilka tvingande och allmänna förutsättningar som finns, jämför med specifikationerna och dokumenterar analysen. Därefter redovisas detta för beställare och reviderar, om det behövs, specifikationerna.

l

2. PLANERA

När målen och kraven är specificerade för belysningsanläggningen tillsammans med beställaren kommer vi till det momentet där vi planerar anläggningen. Detta innebär ljusberäkningar, energiberäkningar, samordning av design och övriga installationer, ekonomisk utvärdering av projektet och sammanställer en underhållsplan.

b

3. DOKUMENTERA

När planeringen av anläggningen, planritningar och underhållsplanen är godkända av beställaren, skall detta sammanställas. Denna skall vara så komplett att besiktningskontrollanten ska kunna använda den vid sin utvärdering. Även den slutgiltiga dokumentationen ska godkännas av beställaren.

R

4. KONTROLLERA

En befintlig anläggning bör undersökas för att kontrollera om den uppfyller kraven på god belysning. Det kan vara nödvändigt att förbättra anläggningen, trots att den uppfyller kraven på nivåer. Om det finns någon underhållsplan bör en utvärdering göras för att fastställa lämpliga perioder för lampbyten, rengöring och underhåll.